Industrialiseret byggeri - Bo Christensen og Frank Petersen, Bozel

Uploaded By: webmaster
Instructor: Bo Asbjørn Christensen - Arkitektfirma Bo Christensen
Course ID: VIA konference - Industrialiseret byggeri
Language: Danish
Semester: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Term: Autumn 2011

  Videos & materials:

Document 01: BoChristensen_praesentation.pdf
Document 02: FrankPetersen_pr.pdf

Video 01: Bo Asbjørn Christensen Ark. fa. Bo Christensen Skjern
Video 02: Frank Petersen Designfirmaet Bozel

Course Information:

Hovedtaler part 1: Bo Asbjørn Christensen

Hovedtaler Part 2: Frank Petersen Designfirmaet Bozel


Additional information