VIA - Konference - Industrialiseret byggeri med fokus på kvalitetssikring - Del 1

Uploaded By: adm1
Instructor: Claus Poulsen - AL2bolig
Course ID: VIA konference - Energi renovering med industrialisering i fokus
Language: Danish
Semester: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Term: Spring 2012

  Videos & materials:

Document 01: VIA_Industrialiseret_Byggeri_konference_26_april_2012.pdf

Video 01: Claus Poulsen - al2bolig

Course Information:


al2bolig a/s - v/Claus Poulsen
Energi renovering med industrialisering i fokus.


Klimaprojektet i Langkærparken i Århus er et pilotprojekt, som skal belyse mulighederne for en vidtgående lavenergirenovering
af en 2736 m2 stor etageboligblok med 22 lejligheder. Ambitionen er at nå ned på et niveau svarende til den forventede,
fremtidige lavenergiklasse 2020 for nybyggeri af boliger.


Additional information