VIA konference Industrialisering med fokus på kvalitetssikring - Del 3

Uploaded By: adm1
Instructor: Jens Dons - Byggeskadefonden
Course ID: VIA Konference - Eftersyn, skadedækning, erfaringsformidling
Language: Danish
Semester: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Term: Spring 2012

  Videos & materials:

Document 01: VIA_Industrialiseret_Byggeri_konference_26_april_2012.pdf

Video 01: Jens Dons - Byggeskadefonden - Eftersyn - skadedækning

Course Information:

 

Byggeskadefonden - v/Jens Dons

 

Eftersyn, skadedækning, erfaringsformidling

 

Byggeskadefonden er en form for forsikringsordning for byggeskader i boligbyggerier, der siden 1986 er opført med offentlig
støtte.
Fondens formål er:
- at forestå og afholde udgiften til 1-års og 5-års eftersyn af byggeriet
- at yde støtte til udbedring af byggeskader
- at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at
forebygge skader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.
Byggeskadefonden er en selvejende institution, der omfatter samtlige almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger,
ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber m.v., der har modtaget tilsagn om offentlig støtte
efter den 30. juni 1986.


Additional information