Test af murværk - Teknologisk Institut

Uploaded By: PC
Instructor: Jørgen Nymark Klavsen
Course ID: Test af murværk på teknologisk Institut - Aarhus
Language: Danish
Semester: 7, 5, 4, 3, 2, 1
Term: Spring 2013

  Videos & materials:

Document 01: Vindskala.pdf

Video 01: Test af prøvemurværk - Teknologisk Institut
Video 02: Test af murværk opført af lærlinge Aarhus Tech

Course Information:

Optagelser fra Teknologisk Institut - Murværksafdelingen i Aarhus.

De to optagelser viser tæthedstest af murværk, ved forskellige vindstyrker. Første optagelser viser test generelt og anden optagelse viser test af murværk opført af lærlinge fra Aarhus Tech.

Testningen vejledes af Ingeniør Jørgen Nymark Klavsen fra Teknologisk Institut, som ligeledes vejleder lærlingene, og giver et foredrag mellem de to testforsøg.

Ved slagregnstesten stiger vi et trin pr. 5 min, og for lufttæthed et trin pr. minut. se Vindskala

Optagelserne foregik 10. december 2012  


Additional information