Det ny Universitetshospital, Skejby

Uploaded By: Henrik Jansson
Instructor: Lotte Søgaard
Course ID: Ledelse og kommunikation
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Spring 2013

  Videos & materials:

Document 01: konference_23maj.pdf

Video 01: Lotte Søgaard og Simon Witt Pedersen

Course Information:

For tiden opføres et af de største hospitalsbyggerier i Danmark i Skejby ved Århus. Tidsplanen for byggeriet løber til 2018 med en beløbsramme på ca. 6 mia.

Lotte Søgaard og Simon Witt Pedersen fortæller her om byggeriets visioner dets organisation og de forskellige faser i byggeriet.


Additional information