VIA konference - DGNB

Uploaded By: pc
Instructor: COWI - MT Højgaard A/S - Region Nordjylland
Course ID: DGNB konference - GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Document 01: konference-program_DGNB.pdf

Video 01: Civilingeniør og fagspecialist Linda Høibye, COWI (på optagelse kan ikke skiftes -kamera/præs.)
Video 02: Civilingeniør og fagspecialist Linda Høibye, COWI, 2. del (vælg view kamera/præsentation)
Video 03: Salgsdirektør John Sommer, MT Højgaard A/S (vælg forskellige view kamera/præsentation)
Video 04: Kontorchef Niels Sloth Arkitekt m.a.a., Region Nordjylland (vælg view kamera/præsentation)

Course Information:

TORSDAG D. 12. SEPTEMBER 2013

CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4, HORSENS - AUDITORIE A.

Den danske certificeringsordning for bæredygtigt byggeri blev lanceret af Green Building Council Denmark (DK-GBC) på en konference i
København i slutningen af maj 2012.
Certificeringsordningen er karakteriseret ved, at alle bæredygtigheds-aspekter af byggeriet - det sociale, det økonomiske og det
miljømæssige vurderes på lige fod.
DK-GBC administrerer den nye danske standard DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) system Denmark, som er en
certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.
På konferencen blev der talt om ordningen, herunder de miljømæssige og økonomiske fordele for offentlige og private bygherrer,
der efterspørger certificeret byggeri, samt om de første erfaringer fra de allerede gennemførte bæredygtige byggerier.
Der er aktuelt udarbejdet kriterier for kontorbyggeri, senere følger kriterier for sygehuse, eksisterende bygninger, lokalplanområder, boliger, mv.
Konferencen er fortrinsvis for studerende på VIA University College, arkitekt- og ingeniør rådgivere, bygherre samt entreprenører i
lokalområdet.


Additional information