VIA Konference - Værdibyg

Uploaded By: pc
Instructor: Rolf Simonsen - Værdibyg
Course ID: VIA KOnference - fokusgruppen ledelse & Kommunikation
Language: Danish
Semester: 7, 6, 5, 4
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Document 01: Program_VIA_Konference_Vaerdibyg_10 okt_13.pdf

Video 01: Rolf Simonsen - Værdibyg
Video 02: Rolf Simonsen - Værdibyg
Video 03: Rolf Simonsen - Værdibyg
Video 04: Rolf Simonsen - Værdibyg

Course Information:

 

Værdiskabende Byggeproces (Vaerdibyg.dk) er et samarbejde mellem syv af byggeriets toneangivende organisationer. Værdiskabende Byg-geproces skal gennem udviklingsprojekter kortlægge de bedste erfa-ringer i håndteringen af byggeriets værdiskabelse og udvikle en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Ar-bejdet med bedre byggeprocesser skal sikre, at værdierne i byggeriet fastholdes igennem hele byggeprojektet.


Additional information