BIM - Solibri

Uploaded By: Per Christensen
Instructor: Kim Piilholt, Thomas Graabæk, BIM Equity
Course ID: VIA - BIM workshop
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Video 01: Kim Piilholt, BIM Equity
Video 02: Kim Piilholt, BIM Equity
Video 03: Kim Piilholt, BIM Equity
Video 04: Thomas Graabæk, BIM Equity
Video 05: Thomas Graabæk, BIM Equity
Video 06: Thomas Graabæk, BIM Equity

Course Information:

BIM Equity på VIA

I dagene 9., 10. og 11. september 2013 havde VIA besøg af Kim Piilholt og Thomas Graabæk fra BIM Equity for afholdelse af BIM kursus/workshop for BIM-gruppen på VIA og BK studerende efter nedenstående program:

Dag 1, BIM Gruppen

Solibri Model Checker fra 10.00 - 16.00 (Kim Piilholt)
Komprimeret kursus i de grundlæggende funktioner i Solibri Model Checker.
Man kommer igennem import af IFC-filer, kvalitetssikring af fagmodeller, samling af fælles-modeller, kollisionskontrol, tilretning af egne regler og mængdeudtræk.

 

Dag 2, BIM Gruppen

BIM Workflow Præsentation, fra 10.00 - 15.00. (Thomas Graabæk)
BIM skal øge kvaliteten og effektiviteten af byggeriet, men for at nå disse mål er det vigtigt at have et dedikeret BIM-workflow, der sikrer at al arbejde foregår med korrekt brug af BIM fra første skitses til drift og vedligehold. Denne workshop tager udgangspunkt i de nye IKT-bekendtgørelser og fokuserer på OpenBIM, IFC, 3D-laseropmåling, BIM til konkurrencer, modellering, visualisering, energi-evaluering, kvalitetssikring, koordinering og endeligt driften, som udgør ca. 90% af bygningens totaløkonomi. Oplev hvordan værktøjer som Solibri Model Checker, ArchiCAD, ArchiFM og Flexijet4A kan fungere som en sammenhængende arbejdsgang, der eliminerer dobbeltarbejde og sikrer data kan vandre sikkert gennem alle projektets faser.

 

Dag 3, Studerende

BIM Workshop, Design & Coordinate, fra 10.00 - 15.00. (Thomas Graabæk)
Hvordan opnår man et BIM-baseret workflow, optimeret til et typisk projekforløb med skitsering, visualisering, projektering, energi-beregning, men også regelbaseret kvalitetssikring, koordinering af fag-modeller, præcist mængdeudtræk, kollisionskontrol og sikring af flugtveje og tilgængelighed. Oplev hvordan BIM kan være værdiskabende på tegnestuerne, med udgangpunkt i programmerne Solibri Model Checker og ArchiCAD, og få et gratis studielicens til begge programmer, så du selv kan komme i gang.

 


Additional information