Nyt logo i VIA - info og debatmøde

Uploaded By: Per Christensen
Instructor: kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre
Course ID: Info møde i VIA
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Video 01: kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre om nyt logo i VIA

Course Information:

Medarbejdermødet på Campus Horsens afholdes onsdag den 4. december kl. 14.00 til 15.00 i Audi A.

I løbet af 2014 skal VIA have nyt logo, nyt brand og ny visuel identitet. Ændringerne kommer til at påvirke og styrke alle de kommunikationskanaler, vi kender og bruger i dag, blandt andet VIAs hjemmeside, brochurer, brevskabeloner, skilte, bannere m.m.

Allerede nu er de første streger ved at være på plads, og derfor tager kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre rundt på alle VIAs campusser for at præsentere de nye tiltag for medarbejderne.

Til mødet kan du se VIAs nye logo oghøre, hvorfor VIA fremover skal brande sig anderledes end i dag. Der er også afsat tid til spørgsmål og debat, og Lisbeth Katborg Bjerre vil fortælle, hvorfor vi overhovedet skal bruge penge på at udvikle VIAs visuelle identitet i en tid med knappe ressourcer. 


Additional information