Tværfaglig bygningsrenovering - Sommerskole august 2015 - DEL 1

Uploaded By: Per Christensen
Instructor: se program
Course ID: Sommerskole august 2015 - VIA University College
Language: Danish
Semester: 7, 5
Term: Autumn 2015

  Videos & materials:

Document 01: Velkomstpræsentation _ Sommerskole.pdf
Document 02: Oplaeg_Praesentationer_Uge_1.7z

Video 01: Grith Bech - Nielsen Velkomst - intro
Video 02: Morten Ørsager
Video 03: Maria Gaardsted og Jacob Arler
Video 04: Maria Gaardsted - info om byggeriet/projektet
Video 05: Karsten Völker - Jesper Falck - Bygningsregistrering
Video 06: Torben Clausen - Bygningsregistrering
Video 07: Steen Fynbo Larsen - Bæredygtighed - DGNB
Video 08: Jørgen Søndermark - Bæredygtighed
Video 09: Steen Fynbo Larsen m. fl. tværfagligt samarbejde

Course Information:

Tværfaglig bygningsrenovering - DEL 1

Sommerskole august 2015

VIA University College

 

Oplægsholdere:

Morten Ørsager er partner og leder af Erik Møller Arkitekters boligsegment. Han er ansvarlig for bæredygtighed indenfor planlægning og udvikling af helheldsplaner, grønne strategier og samarbejdsprocesser samt udvikling og projektering af bæredygtigt byggeri. 

 

Jakob Arler har en baggrund som antropolog og arbejder som selvstændig konsulent i byg¬gebranchen. I sit arbejde fokuserer Jakob på at styrke medarbejderes kulturelle intelligens, så de kulturmøder der tegner samarbejdet mellem faggrupper på en typisk byggeplads styrkes. 

 

Jesper Falk er uddannet landinspektør og er i dag markedschef og sektionsleder i COWI i afdelingen ”Kortlægning og Landmåling” hvor dataindsamling fra fly, droner, 3D scannere, totalstationer og GNSS er forankret.

 

Jørgen Søndermark er uddannet bygningsingeniør og arkitekt cand. arch. og arbejder i dag som projektleder i Realdania Byg, hvor han arbejder med innovation i byggeriet via demon¬strationsbyggeri. 

 

Camilla Brunsgaard underviser og forsker på Aalborg Universitet med fokus på integrerede design processer, brugeradfærd samt DGNB certificeringssystemer.

 

Christian Oehlers Christensen er uddannet bygningsingeniør og til daglig ansat hos Rambøll. Christians speciale er bygningsinstallationer (HVAC), indeklima og energi, hvor hans opgaver spænder vidt fra store renoveringsopgaver af den eksisterende boligmasse til kontordomiciler for førende virksomheder i Danmark.

Anker Schøler Kristensen er udannet tømrer og bygningsingeniør og er chefrådgiver i Rambøll´s afdeling for eksisterede byggeri i Fredericia. Ankers primære funktion er projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af fysiske helhedsplaner i almene boligområder, fra indledende undersøgelser og frem til renoveringens afslutning. 

 

Amdi Schjødt Worm er uddannet civilingeniør og til daglig ansat på Teknologisk Institut i center for Bæredygtigt Byggeri. Amdi arbejder med en række forskellige projekter inden for bæredygtighed i byggeriet, herunder ikke mindst udfordringer og muligheder i dokumentation af byggematerialers bæredygtighed, LCA og miljøvaredeklarationer.

 

Vejledere:

 

Grith Bech-Nielsen er uddannet arkitekt med speciale i restaurering og transformation af den eksisterende bygningsmasse på by- og bygningsniveau. Grith har en PhD i restaurering, instaurering og transformation fra Arkitektskolen Aarhus og er p.t. ansat som programleder for VIA Byggeri og Energirenovering, Program for Forskning og Udvikling.

 

Per Kortegaard er uddannet arkitekt og lektor på Arkitektskolen Aarhus, hvor han underviser i bygningskunst, Revit og Autocad. Per har parallelt med sin undervisning deltaget i – og ledet en række tværfaglige forskningsprojekter, der primært har ligget indenfor boligbyggeri, præfabrikation, konfigurering og udvikling af systemleverancer i byggeriet.

 

Malene Elmbæk Knudsen er adjunkt på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College i Aarhus, hvor hun underviser på bygningskonstruktørstudiets 4.-7. semester. Malene er medlem af VIA´s Fokusgruppe for Energieffektivt & Bæredygtigt byggeri og har 14 års erfaring fra rådgiverbranchen ved Arkitektfirmaet 3XN samt P+P arkitekter. 

Karsten Völcker er lektor på Bygningsingeniøruddannelsen på VIA University College. Han er uddannet bygningsingeniør og har 20 års erfaring fra rådgiverbranchen.

 

Karen Olesen er uddannet arkitekt og lektor ved Arkitektskolen Aarhus, hvor hun underviser indenfor fagområdet bygningskunst på såvel bachelor- som kandidatniveau med særligt fokus på skitsering, program- og konceptudvikling. 

Steen Fynbo Larsen er adjunkt på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College i Horsens samt medlem af VIA´s Fokusgruppe for Energieffektivt & Bæredygtigt byggeri. Steen underviser på bygningskonstruktørstudiets 4.-7. semester og har 14 års erfaring fra rådgiverbranchen bl.a ved Arkitektfirmaet Friis og Moltke samt SAHL arkitekter

 

Jessie Duus er lektor og studievejleder på Bygningsingeniør- og Civil Engineering uddannelsen ved VIA Engineering, VIA University College. Jessie har tidligere undervist i 10 år på bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens.

 

Torben Clausen er uddannet arkitekt MAA med afgang fra Arkitektskolen i Aarhus i 1998.Torben har 12 års erfaring fra rådgiverbranchen og har primært arbejdet med erhvervsbyggeri, renovering, almene boligbyggerier samt privat boligbyggeri. 

 

Maria Gaardsted er studielektor på Arkitektskolen Aarhus, hvor hun underviser bredt indenfor bæredygtighed på både bachelor og masterniveau. Maria er også involveret på efteruddannelsen, hvor hun tidligere har afholdt flere kursusforløb indenfor bæredygtig energirenovering. 

 


Additional information