BIPS Beskrivelsesværktøjer - Gert Rønnow

Uploaded By: Per Christensen
Instructor: Gert Rønnow - BIPS
Course ID: VIA konference - Beskrivelsesværktøjer
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Spring 2012

  Videos & materials:

Document 01: VIA 17 april 2012.ppt

Video 01: BIPS - Beskrivelsesværktøjer Part 1
Video 02: BIPS - Beskrivelsesværktøjer Part 2
Video 03: BIPS - Beskrivelsesværktøjer Part 3
Video 04: BIPS - Beskrivelsesværktøjer Part 4

Course Information:

Bips beskrivelsesværktøj bliver i dag brugt af ca. 300 projekterende virksomheder. Mange bygherrer sætter i dag krav til at de projekterende parter skal bruge værktøjet. Det Digitale Byggeri er en kendsgerning, derfor er det relevant at se på en måde hvorpå man kan strukturer sine beskrivelser.

Gert Rønnow gav en grundig introduktion til Bips beskrivelsesværktøj, som både kan bruges, hvis man som projekterende skal skrive beskrivelser eller man som udførende part skal læse dem.

Der blev givet en kort introduktion til bips/cuneco og hvad bips/cuneco laver. 

Introduktionen indeholdt en gennemgang af principper, hvilke elementer værktøjet består af, opbygning/indhold og brugen af værktøjet. 

Der blev gennemgået et praktiske eksempel, således at man fik et indtryk af hvorledes det kan bruges, også på mindre projekter.

Videoer: part 1-4 


Additional information