Master specialer - Kommunikation og ledelse

Uploaded By: ocwadm
Instructor: Fokusgruppen Kommunikation og Ledelse
Course ID: Fokusgruppen Kommunikation og Ledelse
Language: Danish
Semester: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Term: Spring 2012

  Videos & materials:

Course Information:

Titel: Netværk og relationer skaber viden
Netværk og relationers betydning for udvikling og overførsel af viden i et projekt og fra projekt til virksomhed.
Forfatter: Henrik Jansson
Dato: 20. maj 2010
Masteropgave (pdf)

Titel: Psychological Aspects of Change
(A contribution towards the understanding of the psychology behind the change process)
Forfatter: Ernest Müller
Dato: forår 2008
Masters Thesis (pdf)

Titel: Planlægningskompetencer indenfor byggeri
Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og værktøjer, og sammenholder denne undersøgelse med en undersøgelse af erhvervslivets behov og ønsker.
Forfatter: Regner Bæk Hesselund
Dato: Februar 2008
Den samlede rapport (pdf)
Forside (pdf)

Titel: Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark
Debatten er gået fra at være eksperter der diskuterer fremtidsscenarier som kun de forstod konsekvenserne af til at flere og flere almindelige mennesker engagerer sig og bekymrer sig om klimaet og konsekvenserne af vores måde at leve på. Problematikken er flersidet og der er flere parametre der kan reguleres på for at hjælpe klimaet.
Forfatter: Michael Christiansen
Dato: Forår 2011
Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark (pdf)


Additional information