Bentley Power InRoads. Højdekurver, Vejdesign, længde- og tværprofiler og mængdeberegning. DEL 1

Uploaded By: Lars F. Matthiesen
Instructor: Lars F. Matthiesen
Course ID: Bentley InRoads
Language: Danish
Semester: 2
Term: Spring 2013

  Videos & materials:

Video 01: Download af DTM fra Kortforsyningen.dk:
Video 02: 2) Transformation af Microstation fil fra DKTM til UTM med Lifa
Video 03: 3) Indlæsning af ESRI Grid fil med Lifa værktøj
Video 04: Inroads Højdekurver (repetition)
Video 05: Inroads gemme overflader
Video 06: Inroads udtræk af højder fra en overflade
Video 07: Inroads preference fil
Video 08: Bentley Inroads fil typer
Video 09: Inroads Horisontal linieføring del 1
Video 10: Inroads Horisontal linieføring del 2
Video 11: Inroads Civil Geometry
Video 12: Inroads Horisontal linieføring del 3

Course Information:

I del 1 hentes der en DTM fra Kortforsyningen, oprettes højdekurver og fastlægges den horisontale linieføring af en ny vej


Additional information