Bentley Power InRoads. Højdekurver, Vejdesign, længde- og tværprofiler og mængdeberegning. DEL 2

Uploaded By: Lars F. Matthiesen
Instructor: Lars F. Matthiesen
Course ID: Bentley InRoads
Language: Danish
Semester: 2
Term: Spring 2013

  Videos & materials:

Video 01: Inroads Horisontal linieføring del 4
Video 02: Inroads Præference filen Civil.xin
Video 03: InRoads Horisontal linieføring stationering og kardinal punkter
Video 04: Bentley InRoads Længdeprofil
Video 05: Bentley InRoads længdeprofil ny vej
Video 06: InRoads Import af vertikal profil
Video 07: InRoads Vej design overflade og vejens afgrænsning
Video 08: Inroads Tværprofiler af terræn og den nye vej
Video 09: InRoads Beregning af afgravning og påfyld mænger

Course Information:

I del 12 dannes den vertikale linieføring, tegnes længdeprofiler, hentes vejprofilet, tegnes tværprofiler og beregnes afgravnings påfyldnings mængde


Additional information