Videnskabsteori I - Introduktion

Uploaded By: Richard Brooks
Instructor: Richard Brooks
Course ID:
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Document 01: 1. Viden og videnskab.ppt
Document 02: Udvalgt litteratur.pdf

Video 01: Lektion 1: Introduktion

Course Information:

Viden og videnskab

I den første lektion stilles der skarpt på begreberne 'viden' og 'videnskab' - og måske endnu vigtigere spørgsmålene 'hvad er viden' og 'hvad er videnskab'.

Der er ingen tvivl om, at videnskab spiller en særlig rolle i vort samfund, hvor det hænger uløseligt sammen med et andet begreb, nemlig 'sandhed'.

Viden består traditionelt set af tre dele: 1) en påstand/udsagn, 2) et belæg for påstanden og 3) et gyldighedskriterium for påstandens rigtighed. Videnskabsteori er den disciplin, der forholder sig til, hvad der kan siges at udgøre et godt belæg samt hvilke gyldighedskriterier, der arbejdes med.

Belæg af flere elementer, hvor de mest betydningsbærende er argumentation, teori, metode og ikke mindst evidens. Sidstnævnte hersker der stor enighed om: Hvad kvalificerer sig som god/gyldig evidens?


Additional information