Videnskabsteori VI - Videnskabsteori i projektarbejde

Uploaded By: Richard Brooks
Instructor: Richard Brooks
Course ID:
Language: Danish
Semester: Not specified
Term: Autumn 2013

  Videos & materials:

Document 01: 6. Videnskabsteori i projektarbejde.ppt
Document 02: Udvalgt litteratur.pdf

Video 01: Lektion 6: Videnskabsteori i projektarbejde

Course Information:

Videnskabsteori i projektarbejde

I denne sidste lektion skal det handle om videnskabsteori i projektarbejdet. Den/de valgte videnskabsteori(er) skal være konsistent(e) med den valgte metode. Man kan ikke på den ene side have et stærkt positivistisk udgangspunkt, men indsamle data vha. dybde-interviews - her ville man have et inkonsistent research design.

Der lægges op til, at videnskabsteori diskuteres, når der viser sig at være et videnskabsteoretisk problem, der skal adresseres, frem for at man som undersøger på forhånd vælger et videnskabsteoretisk udgangspunkt. Yderligere lægges der op til, at videnskabsteori anvendes som et redskab til refleksion over egen videnproduktion.


Additional information